Lecturers, Advisors and Administrative Team
Prof. Jie Li
Prof. Tianjun Wang
Drs. Ing. M.H.S. Tjin-A-Koeng, Director
Prof. Zhigang Yang
Prof. Lin Chen, boardmember
Prof. Tianrong Ren, boardmember
Dr. Liuzhong Ye
Prof. Fengli Yao
Prof. Peilin Sun
Prof. Cheng Qian